Qin, Dao-Zheng, Liu, Yang & Zhang, Ya-Lin, 2011, A taxonomic study of Chinese Empoascini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) (II)

Qin, Dao-Zheng, Liu, Yang & Zhang, Ya-Lin, 2011, A taxonomic study of Chinese Empoascini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) (II), Zootaxa 2923, pp. 48-58

publication ID

document provided by

Plazi

Membranacea key    49
Membranacea     49
Membranacea spinata   sp. n.  49-51
Membranacea unijugata   sp. n.  51
Membranacea plana   sp. n.  52-54
Bhatasca     54
Bhatasca     54
Ghauriana     56
Ghauriana sinensis   sp. n.  56-58