Bioramix (Leipopleura) nagquana ( Meng & Ren, 2005 )

Bai, Xing-Long & Ren, Guo-Dong, 2020, Revision of the genus Bioramix Bates, 1879 (Coleoptera: Tenebrionidae: Platyscelidini) from China, Zootaxa 4815 (1), pp. 1-102: 40-41

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4815.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:F30A9496-288F-4815-A8DE-94B1B104E551

DOI

http://doi.org/10.5281/zenodo.4341275

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03EC8100-FFB3-465C-FF19-F8AFAFC21D34

treatment provided by

Plazi

scientific name

Bioramix (Leipopleura) nagquana ( Meng & Ren, 2005 )
status

 

Bioramix (Leipopleura) nagquana ( Meng & Ren, 2005)  

( Figs 98–101 View FIGURES 98–121 , 258–259 View FIGURES 256–261 , 344 View FIGURES 334–344 , 375–378 View FIGURES 375–378 )

Myatis nagquana Meng & Ren, 2005: 107   .

Bioramix (Leipopleura) nagquana: Egorov, 2006a: 74   ; 2008: 292; 2009: 64; 2019: 981; Ren & Liu, 2009: 1147 (defensive glands); Li et al., 2016a: 40.

Type material. Holotype: ♂ ( MHBU), 2002-VI-24, East mountain of Nagqu City, Xizang, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg., Museum of Hebei University //   HOLOTYPE // HBU(E) 000558 ( Figs 258 View FIGURES 256–261 , 344 View FIGURES 334–344 ). Paratypes: 13♂♂, 11♀♀ ( MHBU), 2002-VI-24, East mountain of Nagqu City, Xizang, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg., Museum of Hebei University //   PARATYPE // HBU(E) 000559–000582; 1♀ ( MHBU), 2002-VII-8, West mountain of Nagqu City, Xizang, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg., Museum of Hebei University //   PARATYPE // HBU(E) 000583.

Other material. CHINA: Xizang: 1♀ ( MHBU), Amdo County, 17.IX.1974, Xiang-Chu Yin leg.   , coll. NWIPB; 14♂♂, 6♀♀ ( MHBU), East mountain of Amdo County, 7.VII.2002, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.   ; 14♂♂, 16♀♀ ( MHBU), Zaring Town , Amdo County, 5.VIII.2009, Guo-Dong Ren et al. leg   .; 8♂♂, 21♀♀ ( MHBU), Tuoqing, National Road G 109, Zaring Town , Amdo County, 31°52.268′ N, 91°41.842′ E, 4748 m, 18.VIII.2018, Xing-Long Bai, Zi-Yuan Hu & Ming-Min Ma leg. GoogleMaps   ; 7♂♂, 12♀♀ ( MHBU), Tushuo Village, Bangmei Township , Amdo County, 32°18.476′ N, 91°53.898′ E, 4763 m, 19.VIII.2018, Xing-Long Bai, Zi-Yuan Hu & Ming-Min Ma leg. GoogleMaps   ; 1♀ (IZ- CAS), Nagqu City , 31.29° N, 92.07° E, 4480 m, 9.IX.2001, Jun Chen leg. GoogleMaps   ; 41♂♂, 49♀♀ ( MHBU), East mountain of Nagqu City , 24.VI.2002, Guo-Dong Ren, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.   ; 39♂♂, 27♀♀ ( MHBU), East mountain of Nagqu City , 24.VI.2002, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.   ; 13♂♂, 12♀♀ ( MHBU), West mountain of Nagqu City , 8.VII.2002, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.   ; 16♂♂, 1♀ ( MHBU), Nagqu City , 6.VIII.2004, Yi-Bin Ba & Ai-Min Shi leg.   ; 3♀♀ ( MHBU), Sangxung, near Xomong Township , Nagqu City [Sangdui Township, Damxung County in the label], 4700 m, 9.VII.2008, Guo-Dong Ren et al. leg   .; 14♂♂, 12♀♀ ( MHBU), Xomong Township, Nagqu City , 30°45.741′ N, 91°35.195′ E, 4605 m, 15.VIII.2015, Guo-Dong Ren, Wen-Jun Hou & Xing-Long Bai leg. GoogleMaps   ; 79♂♂, 68♀♀ ( MHBU), Gulu Town, Nagqu City , 30°46.003′ N, 91°35.355′ E, 4630 m, 12.VIII.2011, Guo-Dong Ren et al. leg GoogleMaps   .; 41♂♂, 32♀♀ ( MHBU), Nagqu City , 21.VII.2013, Xing-Long Bai & Jun-Sheng Shan leg.   ; 10♂♂, 11♀♀ ( MHBU), Nagqu City , 31°23.032′ N, 91°57.403′ E, 4531 m, 15.VIII.2015, Guo-Dong Ren, Xing-Long Bai & Jun- Sheng Shan leg. GoogleMaps   ; 13♂♂, 20♀♀ ( MHBU), Namarqê Township, Nagqu City , 31°33.963′ N, 91°26.365′ E, 4569 m, 18.VIII.2018, Xing-Long Bai, Zi-Yuan Hu & Ming-Min Ma leg. GoogleMaps   ; 57♂♂, 36♀♀ ( MHBU), Cuoe Lake, Namarqê Township, Nagqu City , 31°34.532′ N, 91°33.172′ E, 4604 m, 3.VIII.2019, Guo-Dong Ren, Xing-Long Bai, Ya- Lin Li, Ming-Min Ma & He Shi leg. GoogleMaps   ; 1♀ ( MHBU), South mountain of Damxung County, 25.VI.2002, Guo-Dong Ren, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.   ; 1♂ ( MHBU), Damxung County, 4700 m, 9.VII.2008, Guo-Dong Ren et al. leg   .; 8♂♂, 1♀ ( MHBU), Wumatang Township , Damxung County, 30°38.704′ N, 91°32.269′ E, 4530 m, 23.VII.2014, Guo-Dong Ren, Xing-Long Bai & Jun-Sheng Shan leg. GoogleMaps   ; 25♂♂, 14♀♀ ( MHBU), Jiechiding, Wumatang Township , Damxung County, 30°38.704′ N, 91°32.269′ E, 4530 m, 23.VII.2014, Guo-Dong Ren, Xing-Long Bai & Jun-Sheng Shan leg. GoogleMaps   ; 6♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Charong Village, Nyainrong Town , Nyainrong County, 32°09.924′ N, 92°14.406′ E, 4618 m, 19.VIII.2018, Xing-Long Bai, Zi-Yuan Hu & Ming-Min Ma leg. GoogleMaps  

Distribution. China: Xizang ( Meng & Ren, 2005; Egorov, 2019).

CAS

California Academy of Sciences

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Tenebrionidae

Genus

Bioramix

Loc

Bioramix (Leipopleura) nagquana ( Meng & Ren, 2005 )

Bai, Xing-Long & Ren, Guo-Dong 2020
2020
Loc

Bioramix (Leipopleura) nagquana: Egorov, 2006a: 74

Egorov, L. V. 2019: 981
Li, Y. C. & Egorov, L. V. & Shi, A. M. 2016: 40
Egorov, L. V. 2009: 64
Ren, G. & Liu, C. L. 2009: 1147
Egorov, L. V. 2008: 292
Egorov, L. V. 2006: 74
2006
Loc

Myatis nagquana

Meng, L. & Ren, G. D. 2005: 107
2005