Clethra canescens, Blume, Carl Ludwig von, 1826

Blume, Carl Ludwig von, 1826, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Ericeen, Cunoniaceen, Araliaceen, Umbellifereen, Compositeen, Valerianeen, Saxifrageen, Cucurbitaceen, Passifloreen en Cariceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven, Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie 15, pp. 851-941: 863

publication ID

0697D4D9811A4E82941C9FC80A68BA30

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:0697D4D9-811A-4E82-941C-9FC80A68BA30

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/34D9327D-8984-48FF-B5DA-32C747E10560

taxon LSID

lsid:zoobank.org:act:34D9327D-8984-48FF-B5DA-32C747E10560

treatment provided by

ZooBank

scientific name

Clethra canescens
status

new species

This treatment is a stub. You can help Plazi making the full treatment available by uploading the source publication.