108.43694, 23.515833: 10 Treatments

[ link ]

Pselaphodes femoralis   new species  Huang, Meng-Chi, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2018, Four new species of Pselaphodes Westwood (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Thailand, Laos, and China, Zootaxa 4472 (1), pp. 100-110 : 101-103 101-103
Amphinemura bifascia   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding & Li, Weihai, 2020, Two new species of Amphinemura (Plecoptera: Nemouridae) from Damingshan National Natural Reserve of Guangxi, China, Zootaxa 4751 (1), pp. 131-142 : 132-133 132-133
Rhopalopsole duyuzhoui     Li, Weihai, Murányi, Dávid, Gamboa, Maribet, Yang, Ding & Watanabe, Kozo, 2017, New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole, Zootaxa 4243 (1), pp. 165-176 : 167 167
Paraleuctra orientalis     Li, Weihai, Murányi, Dávid, Gamboa, Maribet, Yang, Ding & Watanabe, Kozo, 2017, New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole, Zootaxa 4243 (1), pp. 165-176 : 166 166
Cryptoperla teana   sp.n.  Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2018, A new species of Cryptoperla Needham, 1909 (Plecoptera: Peltoperlidae) from Guangxi of China, based on male, female, and larval stage, Zootaxa 4455 (1), pp. 177-188 : 178-186 178-186
Sinartoria damingshanensis   sp. nov.  Wang, Lu-Yu, Framenau, Volker W. & Zhang, Zhi-Sheng, 2021, A further study on the wolf spider subfamily Artoriinae from China (Araneae: Lycosidae), Zootaxa 4964 (3), pp. 571-584 : 573-574 573-574
Anabropsis (Apteranabropsis) guangxiensis     Lu, Xiang-yi, Lin, Li, Liu, Jing, Liang, Li Li & Bian, Xun, 2022, Study of the Subfamily Anabropsinae (Orthoptera: Anostostomatidae) in China V Two new species of Anabropsis (Apteranabropsis) from Guangxi and phylogenetic analysis of the genus Anabropsis, Zootaxa 5141 (3), pp. 227-248 : 229 229
Asiolasma damingshan   comb. nov.  Martens, Jochen, 2019, An ancient radiation: Ortholasmatine harvestmen in Asia - a new genus, three new species and a revision of the known species (Arachnida, Opiliones, Nemastomatidae), Revue suisse de Zoologie 126 (1), pp. 79-110 : 90-93 90-93
Amphinemura bicornata   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding & Li, Weihai, 2020, Two new species of Amphinemura (Plecoptera: Nemouridae) from Damingshan National Natural Reserve of Guangxi, China, Zootaxa 4751 (1), pp. 131-142 : 137-139 137-139
Rhopalopsole triangulis   sp. nov.  Li, Weihai, Murányi, Dávid, Gamboa, Maribet, Yang, Ding & Watanabe, Kozo, 2017, New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole, Zootaxa 4243 (1), pp. 165-176 : 168 168