114.183334, 26.516666: 10 Treatments

[ link ]

Nepalota guangdongensis     Assing, Volker, 2015, On the Nepalota fauna of China (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Athetini), Linzer biologische Beiträge 47 (1), pp. 207-248 : 232-233 232-233
Batraxis tibialis     Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 462-463 462-463
Copelatus oblitus     Jiang, Zhuo-Yin, Zhao, Shuang, Yang, Zhen-Yu, Jia, Feng-Long & Hájek, Jiří, 2022, A review of Copelatus Erichson, 1832 of Mainland China, with description of ten new species from the japonicus complex (Coleoptera: Dytiscidae: Copelatinae), Zootaxa 5124 (3), pp. 251-295 : 265-266 265-266
Ebelingia forcipata   comb. nov.  Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Sathytes jinggang   sp. nov.  Shen, Qi & Yin, Zi-Wei, 2020, Five new species and a new record of Sathytes Westwood from eastern China (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), Zootaxa 4751 (2), pp. 386-394 : 389-391 389-391
Agraphydrus decipiens     Komarek, Albrecht & Hebauer, Franz, 2018, Taxonomic revision of Agraphydrus Régimbart, 1903 I. China and Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae), Zootaxa 4452 (1), pp. 1-101 : 36-44 36-44
Agraphydrus attenuatus     Komarek, Albrecht & Hebauer, Franz, 2018, Taxonomic revision of Agraphydrus Régimbart, 1903 I. China and Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae), Zootaxa 4452 (1), pp. 1-101 : 23-34 23-34
Orchestina colubrina   sp. nov.  Liu, Keke, Henrard, Arnaud, Xiao, Yonghong & Xu, Xiang, 2019, On three new oonopid species from China and the discovery of the male Orchestina bialata Liu, Xiao & Xu, 2016 (Araneae: Oonopidae), Zootaxa 4701 (3), pp. 235-256 : 246-249 246-249
Coelostoma (Holocoelostoma) sulcatum     Mai, Zuqi, Hu, Jian & Jia, Fenglong, 2022, Additional fauna of Coelostoma Brulle, 1835 from China, with re-establishment of Coelostoma sulcatum Pu, 1963 as a valid species (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae), ZooKeys 1091, pp. 15-56 : 15 15
Lathrobium jinyuae     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 390-392 390-392