114.281395, 27.586945: 11 Treatments

[ link ]

Batraxis gloriosa   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 445-447 445-447
Lathrobium     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 401 401
Lathrobium yangshimuense     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 398-400 398-400
Sathytes communis   sp. nov.  Shen, Qi & Yin, Zi-Wei, 2020, Five new species and a new record of Sathytes Westwood from eastern China (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), Zootaxa 4751 (2), pp. 386-394 : 387 387
Lathrobium taiye     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 396-398 396-398
Lathrobium     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 401 401
Bamboosiella lewisi     Zhao, Chao, Wang, Zhaohong & Tong, Xiaoli, 2018, Three new species and three new records of the genus Bamboosiella from China (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4514 (2), pp. 167-180 : 171-172 171-172
Sathytes similis   sp. nov.  Shen, Qi & Yin, Zi-Wei, 2020, Five new species and a new record of Sathytes Westwood from eastern China (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), Zootaxa 4751 (2), pp. 386-394 : 393-394 393-394
Batraxis robusta   new species  Wang, Dan & Yin, Zi-Wei, 2016, New species and records of Batraxis Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in continental China, Zootaxa 4147 (4), pp. 443-465 : 444 444
Lathrobium shuguangi     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 395-396 395-396
Lathrobium     Peng, Zhong, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2016, On the Lathrobium fauna of the Luoxiao Mountains, Central China, Zootaxa 4158 (3), pp. 385-402 : 401 401