18.112133, -32.958534: 10 Treatments

[link]

Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 195 195
Glenosema icephe   sp. nov.  Azevedo, Celso O. & Noort, Simon Van, 2019, Review of Afrotropical Glenosema Kieffer (Hymenoptera, Bethylidae) with description of 13 new species, Zootaxa 4585 (3), pp. 401-437: 421-423 421-423
Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 212-216 212-216
Hymenoptera   sp. nov.  Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 273 273
Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 103-104 103-104
Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 79-81 79-81
Glenosema umphanda   sp. nov.  Azevedo, Celso O. & Noort, Simon Van, 2019, Review of Afrotropical Glenosema Kieffer (Hymenoptera, Bethylidae) with description of 13 new species, Zootaxa 4585 (3), pp. 401-437: 411-414 411-414
Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 148-150 148-150
Hymenoptera     Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 409-413 409-413
Alismatales   sp. nov.  Olmi, Massimo, Copeland, Robert S. & Noort, Simon Van, 2019, Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea), Zootaxa 4630 (1), pp. 1-619: 555-557 555-557