Lonchidia, Taxa Only, Exact Match: 10 Treatments

[ link ]

Hymenoptera     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049
Lonchidia clavicornis     van Noort, Simon, Buffington, Matthew L. & Forshage, Mattias, 2014, Review of Afrotropical Figitinae (Figitidae, Cynipoidea, Hymenoptera) with the first records of Neralsia and Lonchidia for the region, ZooKeys 453, pp. 37-69 : 45-46 45-46
Lonchidia clavicornis     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049
Hymenoptera     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049
Hymenoptera   new genus  Thomson, C. G., 1862, Försök till uppställning och beskrifning af Sveriges Figiter., Öfversigt af Konglelige Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 18, No. 9, pp. 395-420 : 413 413
Lonchidia     van Noort, Simon, Buffington, Matthew L. & Forshage, Mattias, 2014, Review of Afrotropical Figitinae (Figitidae, Cynipoidea, Hymenoptera) with the first records of Neralsia and Lonchidia for the region, ZooKeys 453, pp. 37-69 : 44 44
Lonchidia     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049
Lonchidia     Noort, Simon van, Buffington, Matthew L. & Forshage, Mattias, 2015, Afrotropical Cynipoidea (Hymenoptera), ZooKeys 493, pp. 1-176 : 122 122
Hymenoptera     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049
Lonchidia maculipennis     Forshage, Mattias, Bowdrey, Jeremy, Broad, Gavin R., Spooner, Brian M. & van Veen, Frank, 2017, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Cynipoidea, Biodiversity Data Journal 5, pp. 8049-8049 : 8049 8049