Monarea, Taxa Only, Exact Match: 5 Treatments

[ link ]

Monarea fridae     Gutierrez-Arellano, Daniela, Gutierrez-Arellano, Claudia Renata & Zaldivar-Riveron, Alejandro, 2015, DNA Barcoding of the parasitoid wasp subfamily Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) from Chamela, Mexico, Biodiversity Data Journal 3, pp. 5109-5109 : 5109 5109
Monarea fridae     Gutierrez-Arellano, Daniela, Gutierrez-Arellano, Claudia Renata & Zaldivar-Riveron, Alejandro, 2015, DNA Barcoding of the parasitoid wasp subfamily Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) from Chamela, Mexico, Biodiversity Data Journal 3, pp. 5109-5109 : 5109 5109
Monarea key    Belokobylskij, Sergey A., Zaldívar-Riverón, Alejandro & Coronado-Blanco, Juana M., 2014, Phylogenetic affinities of Monarea Szépligeti, 1904 (Hymenoptera: Braconidae, Doryctinae, with description of a new species from Mexico, Zootaxa 3795 (4), pp. 421-430 : 429 429
Monarea fridae   sp. nov.  Belokobylskij, Sergey A., Zaldívar-Riverón, Alejandro & Coronado-Blanco, Juana M., 2014, Phylogenetic affinities of Monarea Szépligeti, 1904 (Hymenoptera: Braconidae, Doryctinae, with description of a new species from Mexico, Zootaxa 3795 (4), pp. 421-430 : 425-429 425-429
Monarea     Belokobylskij, Sergey A., Zaldívar-Riverón, Alejandro & Coronado-Blanco, Juana M., 2014, Phylogenetic affinities of Monarea Szépligeti, 1904 (Hymenoptera: Braconidae, Doryctinae, with description of a new species from Mexico, Zootaxa 3795 (4), pp. 421-430 : 424-425 424-425