Pseudepitettix, Taxa Only, Exact Match: 16 Treatments

[link]

Pseudepitettix linaoshanensis     Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 428 428
Pseudepitettix convexa   sp. nov.  Huang, Chao-Mei & Deng, Wei-An, 2021, Description of a new species of the genus Pseudepitettix Zheng (Orthoptera Tetrigoidea: Cladonotinae) from China, Zootaxa 4990 (1), pp. 182-191: 184-187 184-187
Pseudepitettix     Huang, Chao-Mei & Deng, Wei-An, 2021, Description of a new species of the genus Pseudepitettix Zheng (Orthoptera Tetrigoidea: Cladonotinae) from China, Zootaxa 4990 (1), pp. 182-191: 183 183
Pseudepitettix strictivertex   sp. nov.  Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 428-431 428-431
Pseudepitettix torulosinota   comb. nov.  Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 431 431
Pseudepitettix guangxiensis key    Deng, Wei-An, Zheng, Zhe-Min, Li, Xiao-Dong, Lin, Min-Ping, Wei, Shi-Zhen, Yuan, Bao-Dong & Lin, Li-Liang, 2015, The groundhopper fauna (Orthoptera: Tetrigidae) of Shiwanshan (Guangxi, China) with description of three new species, Zootaxa 3925 (2), pp. 151-178: 154 154
Orthoptera     Storozhenko, Sergey Yu. & Dawwrueng, Pattarawich, 2015, New and little-known pygmy grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae) from Thailand, Zootaxa 4052 (5), pp. 527-554: 532 532
Orthoptera     Storozhenko, Sergey Yu. & Dawwrueng, Pattarawich, 2014, Three new species of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from Thailand, Zootaxa 3811 (3), pp. 325-337: 329 329
Orthoptera     Storozhenko, Sergey Yu. & Dawwrueng, Pattarawich, 2015, New and little-known pygmy grasshoppers (Orthoptera: Tetrigidae) from Thailand, Zootaxa 4052 (5), pp. 527-554: 532 532
Pseudepitettix     Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 423 423
Orthoptera   sp. nov.  Storozhenko, Sergey Yu. & Dawwrueng, Pattarawich, 2014, Three new species of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from Thailand, Zootaxa 3811 (3), pp. 325-337: 329-331 329-331
Pseudepitettix hainanensis   sp. nov.  Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 424-427 424-427
Pseudepitettix key    Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 423-424 423-424
Pseudepitettix nigritibis     Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 428 428
Pseudepitettix key    Huang, Chao-Mei & Deng, Wei-An, 2021, Description of a new species of the genus Pseudepitettix Zheng (Orthoptera Tetrigoidea: Cladonotinae) from China, Zootaxa 4990 (1), pp. 182-191: 183-184 183-184
Pseudepitettix guibeiensis     Deng, Wei-An, 2020, Taxonomic revision of the subfamily Cladonotinae (Orthoptera: Tetrigidae) from China with description of three new species, Zootaxa 4789 (2), pp. 403-440: 424 424