Xiphidiopsis, Taxa Only, Exact Match: 43 Treatments

[more] [link]

Xiphidiopsis yachowensis     Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2013, Revision of the genus Neocyrtopsis Liu & Zhang (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae), Zootaxa 3626 (2), pp. 279-287: 283 283
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) tembelingi     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 25 25
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 35 35
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) acuminata   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 17 17
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 39 39
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 38 38
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) fallax     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 25 25
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) kraussi     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 25 25
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 35 35
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) inflata   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 21-22 21-22
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) bifoliata     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 24 24
Alloteratura (Alloteratura) xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 11 11
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 13-14 13-14
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) gressitti   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 18-19 18-19
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) bicarinata   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 23-24 23-24
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) compressa   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 18 18
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis)     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 24 24
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 35 35
Xiphidiopsis     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 29 29
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) dichotoma   sp. n.  Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 22 22
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) anisolobula     Jin, Xingbao, Liu, Xianwei & Wang, Hanqiang, 2020, New taxa of the tribe Meconematini from South-Pacific and Indo-Malayan Regions (Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae), Zootaxa 4772 (1), pp. 1-53: 20 20
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis) expressa   sp. nov.  Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 532 532
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis) jacobsoni     Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 531-532 531-532
Xiphidiopsis     Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 528 528
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) jinxiuensis     Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 528 528
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis)     Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 528-530 528-530
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis) fanjingshanensis   comb. nov.  Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2015, New taxa of Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Guangxi, China, Zootaxa 3941 (4), pp. 509-541: 532-536 532-536
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) autumnalis     Jiao, Jiao, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2014, Notes on a collection of the tribe Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae) from Hainan, China, Zootaxa 3869 (5), pp. 548-556: 554 554
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) minorincisus   sp. nov.  Han, Li, Di, Juan-Xia, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2015, Three new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) in China, Zootaxa 4018 (4), pp. 553-562: 554-555 554-555
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) anisolobulus   sp. nov.  Han, Li, Di, Juan-Xia, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2015, Three new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) in China, Zootaxa 4018 (4), pp. 553-562: 557-558 557-558
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) protensus   sp. nov.  Han, Li, Di, Juan-Xia, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2015, Three new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) in China, Zootaxa 4018 (4), pp. 553-562: 555-557 555-557
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) bituberculata     Han, Li, Di, Juan-Xia, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2015, Three new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) in China, Zootaxa 4018 (4), pp. 553-562: 558-559 558-559
Xiphidiopsis     Han, Li, Di, Juan-Xia, Chang, Yan-Lin & Shi, Fu-Ming, 2015, Three new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) in China, Zootaxa 4018 (4), pp. 553-562: 553 553
Xiphidiopsis ornata   new species  Gorochov, Andrey V., 2019, Taxonomy of the katydids (Orthoptera: Tettigoniidae) from East Asia and adjacent islands. Communication 12, Far Eastern Entomologist 379, pp. 1-24: 1-24 1-24
Xiphidiopsis     Hugel, Sylvain, 2010, New and little known predatory katydids from Mascarene islands (Ensifera: Meconematinae and Hexacentrinae), Zootaxa 2543, pp. 1-30: 3 3
Xiphidiopsis     Hugel, Sylvain, 2010, New and little known predatory katydids from Mascarene islands (Ensifera: Meconematinae and Hexacentrinae), Zootaxa 2543, pp. 1-30: 28 28
Xiphidiopsis shcherbakovi   new species  Gorochov, Andrey V., 2019, Taxonomy of the katydids (Orthoptera: Tettigoniidae) from East Asia and adjacent islands. Communication 12, Far Eastern Entomologist 379, pp. 1-24: 1-24 1-24
Xiphidiopsis nr. fallax     Tan, Ming Kai & Kamaruddin, Khairul Nizam, 2016, A contribution to the knowledge of Orthoptera diversity from Peninsular Malaysia: Bukit Larut, Perak, Zootaxa 4111 (1), pp. 21-40: 36 36
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis) ikonnikovi     Shi, Fu-Ming, Bai, Jin-Rong, Zhang, Ying & Chang, Yan-Lin, 2013, Notes on a collection of Meconematinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Damingshan, Guangxi, China with the description of a new species, Zootaxa 3717 (4), pp. 593-597: 597 597
Xiphidiopsis     Wang, Tao, Chen, Powei & Shi, Fuming, 2019, Two new species of the tribe Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Taiwan, Zootaxa 4564 (1), pp. 295-300: 297 297
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) trifoliata   sp. nov.  Wang, Tao, Chen, Powei & Shi, Fuming, 2019, Two new species of the tribe Meconematini (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae) from Taiwan, Zootaxa 4564 (1), pp. 295-300: 297 297
Xiphidiopsis (Xiphidiopsis) spoona   sp. nov.  Cui, Peng, Liu, Qing & Chang, Yanlin, 2020, Two new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Tettigoniidae Meconematinae: Meconematini) from Yunnan, China, Zootaxa 4845 (1), pp. 127-132: 129 129
Xiphidiopsis (Dinoxiphidiopsis) bifurcatis   sp. nov.  Cui, Peng, Liu, Qing & Chang, Yanlin, 2020, Two new species of the genus Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891 (Tettigoniidae Meconematinae: Meconematini) from Yunnan, China, Zootaxa 4845 (1), pp. 127-132: 127-129 127-129

[more] [link]