Zhao, Haipeng, Yang, Junxiao, Wang, Chunping, Li, Pipeng, Murphy, Robert W., Che, Jing & Yuan, Zhiyong, 2017, A new species of the genus Rana from Henan, central China (Anura, Ranidae)

Zhao, Haipeng, Yang, Junxiao, Wang, Chunping, Li, Pipeng, Murphy, Robert W., Che, Jing & Yuan, Zhiyong, 2017, A new species of the genus Rana from Henan, central China (Anura, Ranidae), ZooKeys 694, pp. 95-108

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.694.12513

document provided by

ZooKeys by Pensoft