Seniczak, Stanisław, Ivan, Otilia, Marquardt, Tomasz & Seniczak, Anna, 2020, Morphological ontogeny of Punctoribates astrachanicus (Acari: Oribatida Punctoribatidae), and comments on Punctoribates Berlese

Seniczak, Stanisław, Ivan, Otilia, Marquardt, Tomasz & Seniczak, Anna, 2020, Morphological ontogeny of Punctoribates astrachanicus (Acari: Oribatida Punctoribatidae), and comments on Punctoribates Berlese, Zootaxa 4900 (1), pp. 43-61

publication ID

document provided by

Plazi