Li, Xiao-Chen, Wang, Zheng-Wei, Wang, Qi, Ge, Bin-Jie, Chen, Bin, Yu, Ping & Zhong, Xin, 2022, Viola shiweii, a new species of Viola (Violaceae) from karst forest in Guizhou, China

Li, Xiao-Chen, Wang, Zheng-Wei, Wang, Qi, Ge, Bin-Jie, Chen, Bin, Yu, Ping & Zhong, Xin, 2022, Viola shiweii, a new species of Viola (Violaceae) from karst forest in Guizhou, China, PhytoKeys 196, pp. 63-89

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.196.83176

document provided by

PhytoKeys by Pensoft