Yu, Fang, Zhang, Yan-Zhou, Zhu, Chao-Dong & Tu, Li-Hong, 2010, A taxonomic study of Chinese species of Copidosomopsis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)

Yu, Fang, Zhang, Yan-Zhou, Zhu, Chao-Dong & Tu, Li-Hong, 2010, A taxonomic study of Chinese species of Copidosomopsis Girault (Hymenoptera: Encyrtidae), Zootaxa 2490, pp. 55-62

publication ID

document provided by

Plazi