Xu, Xiaodan, Zheng, Wei, Funk, Vicki A., Li, Kexin, Zhang, Jie & Wen, Jun, 2018, Home at last III: Transferring Uechtritzia and Asian Gerbera species into Oreoseris (Compositae, Mutisieae)

Xu, Xiaodan, Zheng, Wei, Funk, Vicki A., Li, Kexin, Zhang, Jie & Wen, Jun, 2018, Home at last III: Transferring Uechtritzia and Asian Gerbera species into Oreoseris (Compositae, Mutisieae), PhytoKeys 96, pp. 1-19

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.96.23142

document provided by

PhytoKeys by Pensoft

Oreoseris     9
Oreoseris henryi   comb. nov.  9
Oreoseris armena   comb. nov.  9
Oreoseris delavayi   comb. nov.  9
Oreoseris gossypina   comb. nov.  9
Oreoseris kokanica   comb. nov.  10
Oreoseris lacei   comb. nov.  10
Oreoseris latiligulata   comb. nov.  10
Oreoseris maxima   comb. nov.  10
Oreoseris nivea     10
Oreoseris rupicola   comb. nov.  11
Oreoseris tanantii   comb. nov.  11
Oreoseris raphanifolia   comb. nov.  11