Zhang, Ling, Li, You, Smith, Sarah M. & Wang, Jianguo, 2021, Scolytus jiulianshanensis, a new species of bark beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from elm in China

Zhang, Ling, Li, You, Smith, Sarah M. & Wang, Jianguo, 2021, Scolytus jiulianshanensis, a new species of bark beetle (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) from elm in China, Zootaxa 5057 (2), pp. 295-300

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5057.2.9

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5057.2.9

document provided by

Plazi