Blume, Carl Ludwig von, 1826, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Rubiaceen, Strychneen, Apocyneen en Asclepiaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven

Blume, Carl Ludwig von, 1826, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Rubiaceen, Strychneen, Apocyneen en Asclepiaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven, Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie 16, pp. 942-1066

publication ID

document provided by

ZooBank