Thomas, Michael C., 2016, A revision of the genus Rhinolaemus Steel (Coleoptera: Laemophloeidae)

Thomas, Michael C., 2016, A revision of the genus Rhinolaemus Steel (Coleoptera: Laemophloeidae), Insecta Mundi 2016 (505), pp. 1-17

publication ID

document provided by

Felipe