Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae)

Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3846.2.7

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3846.2.7

document provided by

Felipe