Han, Yi-Ke, Zhang, Wei, Hu, Ze & Zhou, Chang-Fa, 2016, The nymph and imago of Chinese mayfly Siphlonurusdavidi (Navas, 1932)

Han, Yi-Ke, Zhang, Wei, Hu, Ze & Zhou, Chang-Fa, 2016, The nymph and imago of Chinese mayfly Siphlonurusdavidi (Navas, 1932), ZooKeys 607, pp. 37-48

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.607.9159

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.607.9159

document provided by

ZooKeys Pensoft