Lyu, Zhi-Tong, Dai, Ke-Yuan, Li, Yao, Wan, Han, Liu, Zhe-Yi, Qi, Shuo, Lin, Si-Min, Wang, Jian, Li, Yu-Long, Zeng, Yang-Jin, Li, Pi-Peng, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2020, Comprehensive approaches reveal three cryptic species of genus Nidirana (Anura, Ranidae) from China

Lyu, Zhi-Tong, Dai, Ke-Yuan, Li, Yao, Wan, Han, Liu, Zhe-Yi, Qi, Shuo, Lin, Si-Min, Wang, Jian, Li, Yu-Long, Zeng, Yang-Jin, Li, Pi-Peng, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2020, Comprehensive approaches reveal three cryptic species of genus Nidirana (Anura, Ranidae) from China, ZooKeys 914, pp. 127-159

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.914.36604

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.914.36604

document provided by

ZooKeys Pensoft