Zaika, Maxim A., Kilian, Norbert, Jones, Katy, Krinitsina, Anastasiya A., Nilova, Maya V., Speranskaya, Anna S. & Sukhorukov, Alexander P., 2020, Scorzonera sensu lato (Asteraceae, Cichorieae) - taxonomic reassessment in the light of new molecular phylogenetic and carpological analyses

Zaika, Maxim A., Kilian, Norbert, Jones, Katy, Krinitsina, Anastasiya A., Nilova, Maya V., Speranskaya, Anna S. & Sukhorukov, Alexander P., 2020, Scorzonera sensu lato (Asteraceae, Cichorieae) - taxonomic reassessment in the light of new molecular phylogenetic and carpological analyses, PhytoKeys 137, pp. 1-85

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.137.46544

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.137.46544

document provided by

PhytoKeys Pensoft