Ćurčić, Srećko B., Waitzbauer, Wolfgang, Zolda, Pamela & Ilić, Nastas, 2008, Two new high-altitude species of the genus Omphreus Dejean (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) from Serbia

Ćurčić, Srećko B., Waitzbauer, Wolfgang, Zolda, Pamela & Ilić, Nastas, 2008, Two new high-altitude species of the genus Omphreus Dejean (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) from Serbia, Zootaxa 1926, pp. 20-26

publication ID

document provided by

Plazi