Chang, Yuan, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei & Schülke, Michael, 2019, A review of the Tachinus longicornis - group of the subgenus Tachinoderus Motschulsky (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) from China

Chang, Yuan, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei & Schülke, Michael, 2019, A review of the Tachinus longicornis - group of the subgenus Tachinoderus Motschulsky (Coleoptera: Staphylinidae: Tachyporinae) from China, Zootaxa 4545 (4), pp. 478-494

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4545.4.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4545.4.2

document provided by

Plazi