An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille)

An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille), Zootaxa 3830 (1), pp. 1-89

publication ID

document provided by

Plazi

Bombus key    11-15
Bombus key    16-20
Bombus (Mendacibombus) convexus     20-21
Bombus (Mendacibombus) waltoni     21-22
Bombus (Subterraneobombus) personatus     22
Bombus (Subterraneobombus) melanurus     22-23
Bombus (Subterraneobombus) difficillimus     23-24
Bombus (Subterraneobombus) amurensis     24-25
Bombus (Subterraneobombus) subterraneus     25
Bombus (Subterraneobombus) distinguendus     25
Bombus (Megabombus) trifasciatus     26-27
Bombus (Megabombus) longipes     27
Bombus (Megabombus) ussurensis     28
Bombus (Megabombus) bicoloratus     29
Bombus (Megabombus) supremus     29
Bombus (Megabombus) religiosus     30
Bombus (Megabombus) czerskii     31
Bombus (Megabombus) sushkini   s. l.  31
Bombus (Megabombus) consobrinus     32-33
Bombus (Megabombus) koreanus     33
Bombus (Thoracobombus) laesus     33-34
Bombus (Thoracobombus) filchnerae     34-35
Bombus (Thoracobombus) muscorum     35-36
Bombus (Thoracobombus) anachoreta     36
Bombus (Thoracobombus) opulentus     36-37
Bombus (Thoracobombus) deuteronymus     37
Bombus (Thoracobombus) humilis     38-39
Bombus (Thoracobombus) pascuorum     39
Bombus (Thoracobombus) schrencki     40
Bombus (Thoracobombus) hedini     40-41
Bombus (Thoracobombus) pseudobaicalensis     41
Bombus (Thoracobombus) remotus     42-43
Bombus (Thoracobombus) impetuosus   s. l.  43
Bombus (Thoracobombus) exil     44
Bombus (Thoracobombus) tricornis     44-45
Bombus (Thoracobombus) atripes     45
Bombus (Psithyrus) tibetanus     45
Bombus (Psithyrus) cornutus     46
Bombus (Psithyrus) turneri     47
Bombus (Psithyrus) expolitus     47-48
Bombus (Psithyrus) chinensis     48
Bombus (Psithyrus) rupestris     48
Bombus (Psithyrus) bellardii     49
Bombus (Psithyrus) campestris     49-50
Bombus (Psithyrus) coreanus     50-51
Bombus (Psithyrus) bohemicus     51
Bombus (Psithyrus) barbutellus     51
Bombus (Psithyrus) skorikovi     52
Bombus (Psithyrus) norvegicus     52-53
Bombus (Psithyrus) sylvestris     53
Bombus (Pyrobombus) hypnorum     54
Bombus (Pyrobombus) lemniscatus     54-55
Bombus (Pyrobombus) lepidus     55
Bombus (Pyrobombus) infirmus     56
Bombus (Pyrobombus) picipes     56-57
Bombus (Pyrobombus) infrequens     57-58
Bombus (Pyrobombus) flavescens     58-59
Bombus (Pyrobombus) modestus     59
Bombus (Pyrobombus) wangae     59-60
Bombus (Bombus) sporadicus     60-61
Bombus (Bombus) ignitus     61
Bombus (Bombus) longipennis     62-63
Bombus (Bombus) lucorum     63
Bombus (Bombus) lantschouensis     63-64
Bombus (Bombus) minshanensis     64-65
Bombus (Bombus) patagiatus     65-66
Bombus (Bombus) cryptarum     66-67
Bombus (Alpigenobombus) kashmirensis     67
Bombus (Alpigenobombus) validus     68
Bombus (Alpigenobombus) grahami     69
Bombus (Alpigenobombus) breviceps     69
Bombus (Melanobombus) festivus     70-71
Bombus (Melanobombus) rufofasciatus     71
Bombus (Melanobombus) pyrosoma     71-72
Bombus (Melanobombus) ladakhensis     73-74
Bombus (Melanobombus) keriensis     74
Bombus (Melanobombus) sichelii     74-75
Bombus (Sibiricobombus) sibiricus     75-76
Bombus (Sibiricobombus) asiaticus     76