Mello-Patiu, Cátia Antunes De, 2016, FAMILY SARCOPHAGIDAE

Mello-Patiu, Cátia Antunes De, 2016, FAMILY SARCOPHAGIDAE, Zootaxa 4122 (1), pp. 884-903

publication ID

document provided by

Plazi

Amobia erythura     885
Amobia     885
Metopia lateropili     885
Sarcophaga pauciseta     885
Ravinia floridensis     885
Metopia     885
Opsidia metopioides     885
Sarcophaga polita     885
Opsidia     885
Argoravinia alvarengai     886
Argoravinia     886
Sarcophaga caridei     886
Blaesoxipha     886
Acridiophaga     886
Boettcheria     886
Gigantotheca     886
Blaesoxipha plinthopyga     886
Chrysagria doudecimpunctata     886
Boettcheria praevolans     886
Chrysagria     886
Dexosarcophaga transita     887
Duckemyia     887
Dexosarcophaga     887
Engelimyia     887
Sarcophaga inops     887
Duckemyia latifrons     887
Helicobia ajax     887
Helicobia morionella     887
Helicobia     887
Lepidodexia     887
Musca rapax     887
Helicobia resinata     887
Lepidodexia chocoensis     888
Lepidodexia cingulata     888
Udamopyga apolinari     888
Lepidodexia azurea     888
Notochaeta     888
Lepidodexia cochliomyia     888
Lepidodexia squamata     888
Chlorosarcophaga     888
Lepidodexia reducens     888
Lepidodexia fuscianalis     888
Lepidodexia vittata     888
Notochaeta bogotana     888
Sarcophaga retusa     888
Colombicesa     888
Lepidodexia elaborata     888
Microcerella impressa     889
Microcerella mirabilis     889
Microcerella     889
Oxysarcodexia amorosa     889
Oxysarcodexia     889
Oxysarcodexia afficta     889
Oxysarcodexia bakeri     889
Oxysarcodexia berlai     889
Oxysarcodexia angrensis     889
Oxysarcodexia avuncula     889
Oxysarcodexia diana     889
Oxysarcodexia conclausa     889
Oxysarcodexia cyaniforceps     889
Oxysarcodexia fringidea     890
Oxysarcodexia fluminensis     890
Oxysarcodexia grandis     890
Sarcophaga edwardsi     890
Sarcophaga occulta     890
Peckia peruviana     890
Sarcophaga major     890
Oxysarcodexia mitifica     890
Oxysarcodexia taitensis     890
Oxysarcodexia thornax     890
Oxysarcodexia sarcinata     890
Oxysarcodexia similata     890
Peckia     890
Oxysarcodexia timida     890
Oxysarcodexia xanthosoma     890
Peckia ecuatoriana     891
Peckia chrysostoma     891
Peckia imperialis     891
Peckia hondurana     891
Peckia gulo     891
Sarcophaga hirsuta     891
Peckia pexata     891
Peckia rosalbae     891
Peckia keyensis     891
Peckia villegasi     891
Peckia uncinata     891
Sarcophaga urceola     891
Euboettcheria aequata     892
Peckia anguilla     892
Euboettcheria     892
Peckia naides     892
Peckia collusor     892
Peckia asinoma     892
Peckia tridentata     892
Pattonella     892
Peckia santamariae     892
Peckia subducta     892
Sarcophaga kladosoides     892
Sarcophaga smarti     892
Sarcophaga intermutans     892
Sarcophaga lambens     893
Sarcodexia     893
Peckiamyia     893
Squamatodes     893
Peckia ingens     893
Rafaelia     893
Peckiamyia abnormalis     893
Peckiamyia minutipenis     893
Ravinia belforti     893
Ravinia columbiana     893
Rafaelia natiuscula     893
Ravinia     893
Ravinia heithausi     894
Ravinia postnoda     894
Ravinia effrenata     894
Retrocitomyia     894
Sarcophaga retrocita     894
Ravinia querula     894
Sarcophaga rufipes     894
Sarcofahrtiopsis cuneata     894
Sarcophaga     894
Sarcofahrtiopsis     894
Musca ruficornis     894
Liopygia     894
Sarcophaga polistensis     895
Sinopiella     895
Neobellieria     895
Titanogrypa     895
Cucullomyia     895
Sinopiella rufopilosa     895
Tricharaea     895
Sarcophaga luculenta     895
Musca placida     895
Musca occidua     895
Sarcophagula     895
Sarcophagula canuta     895
Sarcophila femoralis     896
Udamopyga     896
Sarothromyia     896
Villegasia     896
Villegasia almeidai     896
Udamopyga apolinari     896