Liu, Qing, Zhang, Haichun, Wang, Bo, Fang, Yan, Zheng, Daran & Zhang, Qi, 2013, A new genus of Saucrosmylinae (Insecta, Neuroptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China

Liu, Qing, Zhang, Haichun, Wang, Bo, Fang, Yan, Zheng, Daran & Zhang, Qi, 2013, A new genus of Saucrosmylinae (Insecta, Neuroptera) from the Middle Jurassic of Daohugou, Inner Mongolia, China, Zootaxa 3736 (4), pp. 387-391

publication ID

document provided by

Plazi