Li, Wenjing, Chen, Xiaosheng, Wang, Xingmin & Ren, Shunxiang, 2015, Contribution to the genus Xanthocorus Miyatake (Coleoptera, Coccinellidae, Chilocorini)

Li, Wenjing, Chen, Xiaosheng, Wang, Xingmin & Ren, Shunxiang, 2015, Contribution to the genus Xanthocorus Miyatake (Coleoptera, Coccinellidae, Chilocorini), ZooKeys 511, pp. 89-98

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.511.9584

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.511.9584

document provided by

ZooKeys Pensoft