Lv, An-Kang, He, Wei-Qiaochu, Gao, Xian-Liangyu, Tan, Meng-Chao & Wang, Guo-Quan, 2022, Two new species and a new record of eriophyoid mites (Acari: Eriophyodea) from Guangxi, China

Lv, An-Kang, He, Wei-Qiaochu, Gao, Xian-Liangyu, Tan, Meng-Chao & Wang, Guo-Quan, 2022, Two new species and a new record of eriophyoid mites (Acari: Eriophyodea) from Guangxi, China, Zootaxa 5175 (5), pp. 521-534

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5175.5.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5175.5.2

document provided by

Plazi