Jonathan P. Tennant, Alfio Alessandro Chiarenza & Matthew Baron, 2018, How has our knowledge of dinosaur diversity through geologic time changed through research history?

Jonathan P. Tennant, Alfio Alessandro Chiarenza & Matthew Baron, 2018, How has our knowledge of dinosaur diversity through geologic time changed through research history?, PeerJ 4417, pp. 1-42

publication ID

https://doi.org/10.7717/peerj.4417

link to original document

https://doi.org/10.7717/peerj.4417

document provided by

Plazi