Pereira, Edson H. L. & Reis, Roberto E., 2017, Morphology-based phylogeny of the suckermouth armored catfishes, with emphasis on the Neoplecostominae (Teleostei: Siluriformes: Loricariidae)

Pereira, Edson H. L. & Reis, Roberto E., 2017, Morphology-based phylogeny of the suckermouth armored catfishes, with emphasis on the Neoplecostominae (Teleostei: Siluriformes: Loricariidae), Zootaxa 4264 (1), pp. 1-104

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.574211

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.574211

document provided by

Plazi

Hirtella     71-72
Neoplecostominae     71
Isbrueckerichthys     72-73
Neoplecostomus     73-74
Kronichthys     73
Pareiorhaphis     75
Euryochus   gen. nov.  76-77
Pareiorhina     76
Euryochus thysanos   sp. nov.  77-81