Li, Xiangxiang, Xu, Zhihong, Zhu, Chaodong, Zhao, Jinnian & He, Yuyou, 2014, A new phytophagous eulophid wasp (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) that feeds within leaf buds and cones of Pinus massoniana

Li, Xiangxiang, Xu, Zhihong, Zhu, Chaodong, Zhao, Jinnian & He, Yuyou, 2014, A new phytophagous eulophid wasp (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) that feeds within leaf buds and cones of Pinus massoniana, Zootaxa 3753 (4), pp. 391-397

publication ID

document provided by

Plazi