Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China

Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China, Zootaxa 4571 (2), pp. 255-262

publication ID

document provided by

Plazi