Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2013, Revision of the genus Neocyrtopsis Liu & Zhang (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae)

Wang, Hanqiang, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2013, Revision of the genus Neocyrtopsis Liu & Zhang (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematinae), Zootaxa 3626 (2), pp. 279-287

publication ID

document provided by

Plazi