Lyu, Zhi-Tong, Mo, Yun-Ming, Wan, Han, Li, Yu-Long, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2019, Description of a new species of Music frogs (Anura, Ranidae, Nidirana) from Mt Dayao, southern China

Lyu, Zhi-Tong, Mo, Yun-Ming, Wan, Han, Li, Yu-Long, Pang, Hong & Wang, Ying-Yong, 2019, Description of a new species of Music frogs (Anura, Ranidae, Nidirana) from Mt Dayao, southern China, ZooKeys 858, pp. 109-126

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.858.34363

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.858.34363

document provided by

ZooKeys Pensoft