Lamprocryptus alboannularis ( Ashmead, 1895 )

Moreno, Alejandra González - & Bordera, Santiago, 2012, The Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) of Ría Lagartos Biosphere Reserve, Yucatán, Mexico, Zootaxa 3230, pp. 1-51 : 16

publication ID

https://doi.org/ 10.5281/zenodo.214087

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.6175769

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/03B5674C-0F2A-022E-FF5B-83D1FD7BA09E

treatment provided by

Plazi

scientific name

Lamprocryptus alboannularis ( Ashmead, 1895 )
status

 

Lamprocryptus alboannularis ( Ashmead, 1895)

Distribution: Neotropical ( Mexico).

Habitat: Dry forest.

Phenology: Appendix I (Fig. 22).

Studied material: MEXICO. Yucatán State, Ría Lagartos Biosphere Reserve, Cuyo Station, Sacbo: 01– 14. VII. 2008, 1 3; 14–28. VII. 2008, 1 3; 12–28. VIII. 2008, 1 3; 24.VI–08. VII. 2009, 1 3; 08– 22. VII. 2009, 1 3 (CER– UADY). Tekal: 24.VI–08. VII. 2009, 9 33; 08– 22. VII. 2009, 1 3 ( CEUA).