Moreno, Alejandra González - & Bordera, Santiago, 2012, The Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) of Ría Lagartos Biosphere Reserve, Yucatán, Mexico

Moreno, Alejandra González - & Bordera, Santiago, 2012, The Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) of Ría Lagartos Biosphere Reserve, Yucatán, Mexico, Zootaxa 3230, pp. 1-51

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.214087

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.214087

document provided by

Plazi

Diradops mexicana     3
Zaglyptomorpha     3-4
Syzeuctus laminatus     3
Lissonota     3
Campoplex     4
Casinaria     4
Brachycyrtus xorix     4
Microcharops anticarsiae     5-6
Diadegma     5
Venturia     5
Dusona     5
Eiphosoma batate     6
Eiphosoma dentator     6
Eiphosoma mexicanum     7-8
Eiphosoma laphygmae     7
Eiphosoma macrum     7
Eiphosoma vitticolle     8
Eiphosoma yoron     8
Pristomerus spinator     8-9
Baryceros burgosi     9
Xiphosomella setoni     9
Temelucha grapholitae     9
Camera euryaspis     10
Whymperia ferrugata     10
Compsocryptus     10
Lanugo yucatan     11
Agonocryptus chichimecus     11-12
Joppidium fuscipenne     11
Lanugo picta     11
Ischnus basalis     11
Digonocryptus femorator     12
Cestrus arcuatorius     12
Diapetimorpha acadia     13-14
Baltazaria crassicornis     13
Digonocryptus thoracicus     13
Baltazaria rufonotata     13
Diapetimorpha delfini     14
Diapetimorpha introita     14
Diapetimorpha dorsator     14
Diapetimorpha aspila     14
Diapetimorpha communis     14
Diapetimorpha pedator     15
Diapetimorpha mandibulata     15
Diapetimorpha macula     15
Diapetimorpha picta     15
Diapetimorpha pronotalis     15
Diapetimorpha tibiator     16
Diapetimorpha scitula     16
Lamprocryptus alboannularis     16
Acerastes accolens     17
Bathyzonus     17-18
Acerastes myartsevae     17
Acerastes pertinax     17
Lymeon mandibularis     18
Lymeon acceptus     18
Lymeon cinctriventris     18
Latosculum ruizi     18
Dismodix     18
Lymeon minutus     19
Lymeon orbus     19
Lymeon rufinotum     19
Lymeon rufatus     19
Lymeon moratus     19
Lymeon tantillus     20
Polycyrtidea limitis     20
Lymeon rufithorax     20
Lymeon rufotibialis     20
Strabotes     20
Lymeon tricoloripes     20
Cryptanura bakeriana     21
Cryptanura compacta     21
Cryptanura ectypa     21-22
Bicristella bulbosa     21
Bicristella acerba     21
Cryptanura nitidiuscula     22
Cryptanura spinaria     22
Cryptanura propinqua     22
Cryptanura lamentaria     22
Cryptanura genalis     22
Polycyrtus burgosi     23
Polycyrtus accuratus     23
Mesostenus pertenuis     23
Polycyrtus curtispina     23
Polycyrtus comma     23
Polycyrtus soniae     24
Photocryptus ater     24
Messatoporus compressicornis     24
Messatoporus propodeator     24
Lissaspis     25
Dilopharius     25
Aptesis     25
Gelis     25
Conopyge     26
Lobaegis     26
Joppocryptus     26
Limonethe     26
Oedicephalus     27
Plagiotrypes     27
Lophojoppa     27
Narthecura     27
Trogomorpha     27
Labena eremica     28
Labena espinita     28
Linycus     28
Labena gloriosa     28
Mesochorus totonacus     29
Lycorina apicalis     29
Labena schausi     29
Labena tarsata     29
Metopius     30
Trieces tuvule     30
Exochus     30
Enicospilus dirzoi     30
Nonnus     30
Enicospilus flavostigma     31
Enicospilus kleini     31
Enicospilus glabratus     31
Enicospilus parkeri     32
Enicospilus lacsa     32
Enicospilus ugaldei     32
Enicospilus pescadori     32
Enicospilus oduberi     32
Ophion flavidus     33
Thyreodon atriventris     33
Thyreodon apricus     33
Orthocentrus     34
Chilocyrtus     34
Thyreodon morosus     34
Eusterinx     34
Tromatobia notator     35
Neotheronia chiriquensis     35
Calliephialtes ferrugineus     35
Neotheronia tacubaya     36
Neotheronia montezuma     36
Neotheronia rosai     36
Neotheronia lineata     36
Neotheronia mellosa     36
Netelia     37-38
Acrotaphus tibialis     37
Pimpla sumichrasti     37
Allophrys divaricata     37
Monoblastus     38
Oedemopsis     38