Photinia, Taxa Only, Exact Match: 7 Treatments

[ link ]

Photinia dubia     Idrees, Muhammad & Shaw, Julian M. H., 2022, Lectotypification of Photinia dubia Lindl. (Rosaceae), Adansonia (3) 44 (4), pp. 23-27 : 25-27 25-27
Photinia serrulata     Wang, Ji-Rui & Du, Yu-Zhou, 2016, Contribution to our knowledge of the whitefly genus Aleuroclava Singh (Hemiptera: Aleyrodidae) in China, including Taiwan and Hong Kong, with descriptions of two new species, Zootaxa 4138 (2), pp. 332-348 : 344 344
Photinia glabra     Suh, Soo-Jung, 2020, Host plant list of the scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) in South Korea, Insecta Mundi 2020 (757), pp. 1-26 : 14 14
Lamprolonchaea photinia     Macgowan, Iain, 2021, The Lonchaeidae of Vanuatu (Diptera: Schizophora), Zootaxa 4926 (3), pp. 342-362 : 345 345
Mycterothrips photiniae   sp.n.  Li, Yajin & Zhang, Hongrui, 2022, Five new species and two new records of Mycterothrips (Thysanoptera: Thripidae) from Southern China, Zootaxa 5214 (4), pp. 544-566 : 544-566 544-566
Pulvinaria photiniae     Tanaka, Hirotaka & Kamitani, Satoshi, 2021, Redescriptions of six Japanese species of the genus Pulvinaria (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) with four new synonymies, Zootaxa 5071 (1), pp. 51-75 : 69-73 69-73
Ellipsoidisporodochium photiniae   sp. nov.  Liu, Shu-Bin, Zhang, Zhao-Xue, Liu, Rong-Yu, Mu, Tai-Chang, Zhang, Xiu-Guo, Li, Zhuang & Xia, Ji-Wen, 2022, Morphological and molecular identification of Ellipsoidisporodochium gen. nov. (Tubakiaceae, Diaporthales) in Hainan Province, China, Phytotaxa 552 (4), pp. 259-266 : 264 264