Kondo, Takumasa & Hardy, Nate, 2008, Redescription of Inglisia vitrea Cockerell (Hemiptera, Coccidae) and its transfer to the genus Pseudokermes Cockerell

Kondo, Takumasa & Hardy, Nate, 2008, Redescription of Inglisia vitrea Cockerell (Hemiptera, Coccidae) and its transfer to the genus Pseudokermes Cockerell, ZooKeys 3 (3), pp. 11-21

publication ID

document provided by

Plazi