Gupta, Sunil Kumar & Chandra, Kailash, 2017, A new species and a key to species of the genus Coptotettix Bolivar, 1887 from India (Orthoptera: Tetrigoidea, Tetrigidae)

Gupta, Sunil Kumar & Chandra, Kailash, 2017, A new species and a key to species of the genus Coptotettix Bolivar, 1887 from India (Orthoptera: Tetrigoidea, Tetrigidae), Zootaxa 4299 (1), pp. 146-150

publication ID

document provided by

Plazi