Zhang, Ruo-Nan, Achterberg, Cornelis Van, Tian, Xiao-Xia, He, Cheng-Yi & Tan, Jiang-Li, 2020, Sexual variation in two species of Helorus Latreille (Hymenoptera, Heloridae) from NW China, with description of female of Helorus caii He & Xu

Zhang, Ruo-Nan, Achterberg, Cornelis Van, Tian, Xiao-Xia, He, Cheng-Yi & Tan, Jiang-Li, 2020, Sexual variation in two species of Helorus Latreille (Hymenoptera, Heloridae) from NW China, with description of female of Helorus caii He & Xu, Zootaxa 4821 (3), pp. 570-584

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4821.3.8

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4821.3.8

document provided by

Plazi