He, Xiaofang, Jiang, Jian-Jun, Cao, Hua-Zhi & Chen, Hong-Wei, 2009, Taxonomy and molecular phylogeny of the Amiota nagatai species group (Diptera: Drosophilidae)

He, Xiaofang, Jiang, Jian-Jun, Cao, Hua-Zhi & Chen, Hong-Wei, 2009, Taxonomy and molecular phylogeny of the Amiota nagatai species group (Diptera: Drosophilidae), Zootaxa 2193, pp. 53-61

publication ID

document provided by

Plazi