Li, Hu, Dai, Ren-Huai & Li, Zi-Zhong, 2016, Additions to the leafhopper subgenus Pediopsoides (Pediopsoides) Matsumura, 1912 (Hemiptera: Cicadellidae: Macropsinae) from Southern China

Li, Hu, Dai, Ren-Huai & Li, Zi-Zhong, 2016, Additions to the leafhopper subgenus Pediopsoides (Pediopsoides) Matsumura, 1912 (Hemiptera: Cicadellidae: Macropsinae) from Southern China, Zootaxa 4150 (3), pp. 341-350

publication ID

document provided by

Plazi