Li, Fan, Xu, Xin, Zhang, Zengtao, Liu, Fengxiang, Zhang, Hongli & Li, Daiqin, 2018, Two new species of the purse-web spider genus Atypus Latreille, 1804 from Hainan Island, China (Araneae, Atypidae)

Li, Fan, Xu, Xin, Zhang, Zengtao, Liu, Fengxiang, Zhang, Hongli & Li, Daiqin, 2018, Two new species of the purse-web spider genus Atypus Latreille, 1804 from Hainan Island, China (Araneae, Atypidae), ZooKeys 762, pp. 47-57

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.762.23282

document provided by

ZooKeys by Pensoft