Ruan, Yu-Qing, Yu, Yu-Long, Yu, Fen, Deng, Guo-Xing, Liu, Yu-Lin, Wu, Xue-Hui & Tang, Ming, 2019, Reinstatement of the Chinese endemic species Styrax zhejiangensis

Ruan, Yu-Qing, Yu, Yu-Long, Yu, Fen, Deng, Guo-Xing, Liu, Yu-Lin, Wu, Xue-Hui & Tang, Ming, 2019, Reinstatement of the Chinese endemic species Styrax zhejiangensis, PhytoKeys 133, pp. 105-113

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.133.37942

document provided by

PhytoKeys by Pensoft