Hu, Wenqi, Zhang, Qinghai, Chen, Guizhen, Zhu, Mengjia, Yu, Xia, Zhang, Diyang & Liu, Zhongjian, 2021, Cymbidium motuoense (Orchidaceae; Epidendroideae), a new species from China: evidence from morphological and molecular data

Hu, Wenqi, Zhang, Qinghai, Chen, Guizhen, Zhu, Mengjia, Yu, Xia, Zhang, Diyang & Liu, Zhongjian, 2021, Cymbidium motuoense (Orchidaceae; Epidendroideae), a new species from China: evidence from morphological and molecular data, Phytotaxa 509 (1), pp. 106-112

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.509.1.5

document provided by

Marcus