Jiang, Yurong, Zhao, Yang, Wang, Encui, Zhang, Tongyou & Liu, Tengteng, 2021, Taxonomic review on Acrocercopinae, Gracillariinae and Ornixolinae from Shandong, China, with new data on distribution and host associations (Lepidoptera: Gracillariidae)

Jiang, Yurong, Zhao, Yang, Wang, Encui, Zhang, Tongyou & Liu, Tengteng, 2021, Taxonomic review on Acrocercopinae, Gracillariinae and Ornixolinae from Shandong, China, with new data on distribution and host associations (Lepidoptera: Gracillariidae), Zoological Systematics 46 (3), pp. 240-257

publication ID

https://doi.org/10.11865/zs.2021306

link to original document

https://doi.org/10.11865/zs.2021306

document provided by

Felipe