Liu, Zhen, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2018, The laevigata - group of the genus Dolichogenidea Mason, 1981 from China, with descriptions of 26 new species

Liu, Zhen, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2018, The laevigata - group of the genus Dolichogenidea Mason, 1981 from China, with descriptions of 26 new species, Zootaxa 4436 (1), pp. 1-74

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4436.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4436.1.1

document provided by

Plazi