Shi, Li, Gao, Xue Feng & Shen, Rong Rong, 2017, Four new species of the subgenus Homoneura from Jiangxi Province, China (Diptera: Lauxaniidae: Homoneura)

Shi, Li, Gao, Xue Feng & Shen, Rong Rong, 2017, Four new species of the subgenus Homoneura from Jiangxi Province, China (Diptera: Lauxaniidae: Homoneura), Zootaxa 4365 (3), pp. 361-377

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4365.3.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4365.3.5

document provided by

Plazi